Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w miejscowości Białystok, na Syberii, w obwodzie tomskim

Kościół zbudowany został w 1908 r. przez polską, katolicką społeczność wsi Białystok, w tomskim obwodzie, na Zachodniej Syberii. Do budowy zatrudnieni zostali specjaliści. Nadzór nad pracami sprawowali Franc Czyblis i Stanisław Jocz.  Budynek został poświęcony w 1910 r. przez o. Józefa Demikisa, proboszcza tomskiej parafii i dziekana tomskiego dekanatu (regionu). Kościół należał do Maliczewsko-Białostockiej parafii, obejmował włość nowo-aleksandrowską, powiatu tomskiego. Od 1913 r. do kościoła przyjeżdżał ksiądz Mikołaj Michasionek, proboszcz katolickich parafii w Dwuchreczenskie, Maliczewkie i Białymstoku. W latach 1918- 1921 we wsi służył także ksiądz Franciszek Grabowski, zesłany w 1918 r. do Maliczewki (w 1921 r. został rozstrzelany). W 1923 r., ks. Michasionek, w obawie przed aresztowaniem, był zmuszony wyjechać do Tomska. Jednak kościół nie został zamknięty. Msze prowadził, przyjeżdzający z Tomska, ks. Julian Groński. Służby liturgiczne zakończyły się wraz z aresztowaniem ks. Grońskiego i kilku aktywnych parafian (nie wcześniej niż w lutym 1929 i nie później niż w kwietniu 1931 r.).

Latem 1938 r. kościół został rozgrabiony - kościelne sprzęty i ikony wyrzucono na ulicę, meble zarekwirowano na potrzeby rady miejscowego kołchozu. Oficjalnie świątynię zamknięto w 1940 r. W okresie wojny budynek wykorzystywano jako magazyn na zboże, a po wojnie uruchomiono w nim klub wiejski. W końcu lat 40. został przebudowany przez władze sowieckie (zdjęto 9 dolnych warstw belek - obniżając budowlę, w dzwonnicy zainstalowano dzwon elektryczny, usunięto iglicę).

W 1990 r. budynek wrócił do rak katolickiej społeczności na bezterminowe użytkowanie. Początkowo prace odbudowy świątyni nadzorował tomski ks. Kazimierz Jóźwik: w 1994 r. zamówił on projekt kościoła u niemieckiego architekta. Na jego podstawie, dotychczasowy budynek został rozebrany i przeniesiony na nowe miejsce. Zakończeniem budowy i przygotowaniami do jego poświecenia kierował ks. Adam Romaniuk (od 1995 r.), aktywnie uczestniczył także ks. Andrzej Duklewski i sami mieszkańcy Białegostoku. Po zakończeniu prac rekonstrukcyjnych, kościół został poświęcony, przez biskupa Józefa Werta - 13 czerwca 1998 r., w dzień św. Antoniego Padwańskiego. Obecnie w Białymstoku służą Jezuici z parafii Matki Bożej Różańcowej w Tomsku (msze i spotkania z mieszkańcami odbywają się dwa razy w miesiącu).